top of page

YAYINLAR

 1. Hoşal, İ.,N., Kaya,S., Turan E.: Facial Sinir Paralizlerinde Dekompresyon, Uç Uça Anostomoz, Serbest Sinir Grefti ve Facial-Accessorius Anostomoz’u Uygulanan Hastalarda Sonuçların Karşılaştırılması. Türk Oto-Rino-Laringoloji Derneği XIV. Milli Kongresi, Çeltüt Mat. Koll. Şti., İstanbul,1979, Sayfa 174-186.

 2. Hoşal, İ.,N., Ceryan,K.,Turan E.: Ani Labirenter İşitme Kayıplarıda Eksploratris Timpanotominin Değeri. Türk Oto-Rino-Laringoloji Derneği XV. Milli Kongresi, Çeltüt Mat. Koll. Şti., İstanbul,1982, Sayfa 351-358.

 3. Hoşal, İ.,N., Ceryan,K., Turan E.: Stepedektomi Ameliyatlarında Shea Teflon Piston Tekniği ile Modifiye Teflon Piston Tekniğinden Aldığımız Sonuçlar, Türk Oto-Rino-Laringoloji Derneği XV. Milli Kongresi, Çeltüt Mat. Koll. Şti., İstanbul, 1982, Sayfa 376-381

 4. Hoşal, İ.,N., Turan E.: Bugünkü Görüşler Altında Timpanoplastide Attiko Antrotomi’ nin Değeri, Türk Oto-Rino-Laringoloji Derneği XV. Milli Kongresi, Çeltüt Mat. Koll. Şti., İstanbul, 1982, Sayfa 382-385

 5. Hoşal, İ.,N.,Ceryan,K., Turan E.: Kulak Cerrahisinde Translabirenter Metod, Türk Oto-Rino-Laringoloji Derneği XV. Milli Kongresi, Çeltüt Mat. Koll. Şti., İstanbul, 1982, Sayfa 392-396

 6. Hoşal, İ.,N.,Ceryan,K.,Turan E.: Parotis Tümörlerinin Cerrahi Tedavisinden Aldığımız Sonuçlar, Türk Oto-Rino-Laringoloji Derneği XV. Milli Kongresi, Çeltüt Mat. Koll. Şti., İstanbul, 1982, Sayfa 523-530

 7. Kaya,S.,Şenvar,A.,Gürsel,B.,Turan E.: Mandibulanın Arteryovenöz Malformasyonu, Türk Oto-Rino-Laringoloji Derneği XV. Milli Kongresi, Çeltüt Mat. Koll. Şti., İstanbul, 1982, Sayfa 587-593

 8. Hoşal, İ.,N., Ceryan,K.,Turan E.: Larinjektomilerde Posteporatif Ağızdan Erken Beslenme, Türk Oto-Rino-Laringoloji Derneği XV. Milli Kongresi, Çeltüt Mat. Koll. Şti., İstanbul, 1982, Sayfa 904-907

 9. Üneri,A.,Turan E.: Bell Paralizisinde Mastoid Pnömatizasyonun Rolü, Hacettepe Tıp Dergisi, 17 (4) : 217-224,1984

 10. Üneri,C.,Turan E.: Mukoit Otitis Media Tedavisinde Hyaluronidaz Enziminin Değeri, Hacettepe Tıp Dergisi, 17 (4) : 225-233,1984

 11. Hoşal,İ.,N.,Turan E.,Ceryan,K.,Kaya,S.Gürsel,B.Ayas,K.Apaydın,N.,: Parotis Bölgesi Tümörlerinin Cerrahi Tedavisinden Aldığımız Sonuçlar. V. Türk Fransız Kanser Günleri, Baş-Boyun Tümörleri Simpozyumu, 8-9 Ekim,1984,İstanbul. ( Bildiri )

 12. Hoşal,İ.,N.,Turan E.,Ceryan,K.,Kaya,S.,Ayas,K.,Gürsel,B.,Alioğlu,M.,: Larinks Kanserlerinin Cerrahi Tedavisinden Sonra Ortaya Çıkan Peristomal Rekürrensler ve Bunların Önlenmesi İçin Uyguladığımız Retrosternal Diseksiyonun Önemi. V. Türk Fransız Kanser Günleri, Baş-Boyun Tümörleri Simpozyumu, 8-9 Ekim,1984,İstanbul. ( Bildiri )

 13. Turan E.: Timpanoplastide Orta Kulak Örtücü Meteryali Olarak Amnion Zarı Kullanımı, Türk Oto-Rino-Laringoloji Derneği XVII. Milli Kongresi, Hilal Matbaacılık Koll. Şti., İstanbul, 1985, Sayfa 76-82

 14. Hoşal, İ.,N., Turan E.,Sözeri,B.: Stapedektomi Ameliyatlarında Otojen Stapes Kemik Grefti ile Oval Pencerenin Kapatılması, Türk Oto-Rino-Laringoloji Derneği XVII. Milli Kongresi, Hilal Matbaacılık Koll. Şti., İstanbul, 1985, Sayfa 107-115

 15. Hoşal, İ.,N., Kaya,S.,Ceryan,K., Ayas.,K., Gürsel. B., Turan E.,Özdem.C.,Sözeri. B.,: Fasial Sinir Ganikulat Ganglion Seviyesi Üzerindeki Lezyonlarının Cerrahi Tedavisinden Aldığımız Sonuçlar, Türk Oto-Rino-Laringoloji Derneği XVII. Milli Kongresi, Hilal Matbaacılık Koll. Şti., İstanbul, 1985, Sayfa 145-148

 16. Turan E.,Bensoy.,K., : Fasial Sinir Kesilerinde Ven Grefti Tatbiki ( ön çalışma ), Türk Oto-Rino-Laringoloji Derneği XVII. Milli Kongresi, Hilal Matbaaacılık Koll. Şti., İstanbul, 1985, Sayfa 149-153

 17. Turan E.,Hoşal.İ,.N.,: Nervus Fasialis ile Nervus Accessorius Uç-Yan Anostomosu Üzerine Çalışmalar. Türk Oto-Rino-Laringoloji Derneği XVII. Milli Kongresi, Hilal Matbaacılık Koll. Şti., İstanbul, 1985, Sayfa 154-161

 18. Hoşal, İ.,N., Kaya,S.,Ceryan,K., Gürsel. B.,Turan E. ,Altındaş,O.,Sözeri. B.,: Maksilla Tümörlerinin Cerrahi Tedavisinden Aldığımız Sonuçlar. Türk Oto-Rino-Laringoloji Derneği XVII. Milli Kongresi, Hilal Matbaacılık Koll. Şti., İstanbul, 1985, Sayfa 516-524

 19. Hoşal, İ.,N.,Ceryan,K., Turan E.,Gürsel. B.,Sözeri. B.,Özdem,C.,: Osteoplastik Obliteratif Frontal Sinüs Ameliyatı Uygulanan 48 Hastada Ameliyat Öncesi ve Sonrası Bulguların Karşılaştırıllması. Türk Oto-Rino-Laringoloji Derneği XVII. Milli Kongresi, Hilal Matbaacılık Koll. Şti., İstanbul, 1985, Sayfa 558-562

 20. Ayas,K.,Hoşal,İ,.N., Turan E.,Gürsel,B.: Alt Dudak Kanserleri, 6. Kanser Kongresi Bildirileri, I. Cilt, Çeltüt Matbaacılık San. Ve Tic. A. Ş., İstanbul,1987, Sayfa 232-237

 21. Hoşal,İ.,N., Turan E. : Timpanoplastide Arka Duvar Rekonstrüksiyonu ve Kavite Obliterasyonu, Türk Otolaringoloji Arşivi 25 (1) :106-110,1987

 22. Hoşal,İ.,.N., Turan E., Gürsel,B.,: Tükrük Bezi Tümörleri, Türk Otolaringoloji Arşivi 25 (2) : 61-71,1987

 23. Turan E.,Bilgen,U., : Parotis Bezi Kitlelerinde Parotis Salgısında Prostoglandin Benzeri Aktivite Düzeylerinin Tayini, Türk Otolaringoloji Arşivi 25 (2) : 72-81,1987

 24. Turan E. ,Sütay,S.,: Maksillo Fasial Fraktürlerde Apertura Priformis Tıraksiyonu, Türk Otolaringoloji Arşivi 25 (2) : 120-123,1987

 25. Turan E.,Bensoy,K., Başgöze,O. Güngen,Y.,Özkul,A., : Fasial Sinirin Ekstratemporal Defektlerinde Devamlılık Sağlamada Ven Grefti Uygulaması , Türk Otolaringoloji Arşivi 25 (4) : 66-73,1987

 26. Turan E.,Hoşal,İ.N.,Apaydın,N.,: Bilateral Simultane Boyun Diseksiyonu Komplikasyonları, Türk Otolaringoloji Arşivi 25 (4) : 96-101,1987

 27. Turan E.,Batman,Ç., : Verriköz Karsinoma , Türk Otolaringoloji Arşivi 25 (4) : 102-104,1987

 28. Hoşal,İ.,N.,Turan E.,Yalçıner,G.,: Larinks Tümörlerinde Endolaringeal Cerrahi, Türk Otolaringoloji Arşivi 25 (4) : 105-111,1987

 29. Sözeri,B.,Hoşal, İ.N.,Kaya,S.,Ceryan,K., Ayas,K.,Gürsel,B.,Turan E. ,Bilgincan,Z.,: 1965-1984 Yılları Arasında Burun Malign Tümörlerinin Tedavisinden Elde Ettiğimiz Sonuçlar, Türk Otolaringoloji Arşivi 25 (4) : 212-217,1987

 30. Turan E.,Ceryan,K.,Kaya,S.,Gürsel,B.,Ayas,K.,Sözeri,B.,Yalçıner,G.,Hoşal,İ.,N.,: Paranazal Sinüs Tümörlerinin Cerrahi Tedavisinden Aldığımız Sonuçlar, Türk Otolaringoloji Arşivi 25 (4) : 222-230,1987

 31. Turan E.,Hoşal, İ.,N.,Ceryan,K., Gürsel. B.,Ayas,K.,Arıbal,F.,: Oral Kavite Tümörleri, Türk Otolaringoloji Arşivi 25 (4) : 231-238,1987

 32. Turan E.: İş Hayatı ve Kulak Burun Boğaz Sorunları ( Konferans ):Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı , İşçii Sağlığı ve İş Güvenlği Sempozyumu, Kılıçarslan Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Lim.Şti. Ankara,1988,Sayfa 67-71

 33. Akdaş,A.,Kırkali,Z.,Ruacan,Ş.,Babila,A.Turan E.: Unusual Metastases of Renal Cell Carcinoma, Urol,İnt.42:316-317,1987

 34. Turan E.,Apaydın,N.,Güngen,Y.,: Extra Temporal N. Facialis Kesilerinde N. Facialis – A.Facialis Anostomozu. Türk Oto-Rino-Laringoloji Derneği, XIX. Milli Kongresi, 15-20 Haziran 1987,Erzurum. ( Bildiri )

 35. Hoşal,İ.,N.,Turan E.,Gürsel,B.Batman,Ç.,: Oral Kavite Kanserlerinde Postoperatif Defektlerin Amnion Zarı Tatbiki ile Onarımı. 7. Ulusal Kanser Kongresi 15-18 Nisan 1987,Ankara, Türk Oto-Rino-Laringoloji Derneği, XIX. Milli Kongresi, 15-20 Haziran 1987,Erzurum. ( Bildiri )

 36. Gürsel,B.,Hoşal,İ.,N.,Kaya,S.,Turan E., Günel,S., : Glomus Tümörlerinin Tedavilerinden Aldığımız Sonuçlar. 7. Ulusal Kanser Kongresi 15-18 Nisan 1987,Ankara, Türk Oto-Rino-Laringoloji Derneği, XIX. Milli Kongresi, 15-20 Haziran 1987,Erzurum. ( Bildiri )

 37. Turan E.,Gürsel,B.,Hoşal,İ.,.N., Kaya,S.,Yalçıner,G.: Nazofaringeal Anjiofibrom. Türk Oto-Rino-Laringoloji Derneği, XIX. Milli Kongresi, 15-20 Haziran 1987,Erzurum. ( Bildiri )

 38. Turan E.,Akdaş,F.,: Timponoplastide Orta Kulakta Amnion Zarı Kullanımı. Türk Oto-Rino-Laringoloji Derneği, XIX. Milli Kongresi, 15-20 Haziran 1987,Erzurum. ( Bildiri )

 39. Hoşal,İ.,N., Turan E.,Gürsel,B.,Arıbal,F., : Baş-Boyun ve Oral Kavitede Myo ve Myokutan Flepler. 7. Ulusal Kanser Kongresi 15-18 Nisan 1987,Ankara, Türk Oto-Rino-Laringoloji Derneği, XIX. Milli Kongresi, 15-20 Haziran 1987,Erzurum. ( Bildiri )

 40. Turan E.,Hoşal,İ.,N., Gürsel,B.,Sütay,S., : Temporal Kemik Rezeksiyonu. 7. Ulusal Kanser Kongresi 15-18 Nisan 1987,Ankara, Türk Oto-Rino-Laringoloji Derneği, XIX. Milli Kongresi, 15-20 Haziran 1987, Erzurum. ( Bildiri )

 41. Turan E.,Hoşal,İ.,N., Gürsel,B.,Batman,Ç.,: Ani Labirenter İşitme Kayıplarında Eksploratris Timpanotomi. Türk Oto-Rino-Laringoloji Derneği, XIX. Milli Kongresi, 15-20 Haziran 1987,Erzurum. ( Bildiri )

 42. Turan E.: Timpanoplastide Orta Kulak Anotomisi. Ankara Otorinolaringoloji Derneği, I. Uluslararası Simpozyumu, Kronik Otitis Media ve Tedavisi, 8-11 Mayıs 1988, Ankara. ( Konferans )

 43. Turan E.: Facial Paralizilerde Acil Tedavi . H. Ü. Tıp Fakültesi KBB anabilim Dalı III. Alumni Toplantısı, 8-11 Eylül 1987, Samsun. ( Konferans )

 44. Turan E.: Hacettepe Grubunun Larinks Kanserine Yaklaşım Prensipleri. H. Ü. Tıp Fakültesi KBB anabilim Dalı IV. Alumni Toplantısı, 16-18 Haziran 1988, Ankara. ( Konferans )

 45. Dilek H.,Küçükali T.,Turan E.: Baş Boyun Bölgesi Adenoid Kistik Karsinomları, VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı, Sayfa 583-587, Kasım 1988

 46. Turan E.,Hoşal İ.,N.,Akyol U.,Hoşal Ş.,: The Factors Influencing the Recurrence of Parotid Gland Tumors. XIV. World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, September 10-15 , Spain, Madrid 1989. ( Bildiri )

 47. Hoşal İ.,N.,Turan E.,Aras T.,: Lymphosintigraphical Studies in the Myocutaneous Flaps. XIV. World Congress of Otolinelaryngelogy Head and Neck Surgery, September 10-15 , Spain, Madrid 1989 ve XX. Türk Otorhinolaryngology Ulusal Kongresi , Kongre Kitabı Sayfa 114-115, 9-13 Ekim 1989 Kıbrıs.

 48. Turan E.,Hoşal İ.N.,: Fasial Sinir Paralizilerinde Acil Tedavi. XX. Türk Otorinolaringoloji Ulusal Kongresi, Kongre Kitabı Sayfa 197-200, 9-13 Ekim 1989 Kıbrıs.

 49. Hoşal İ.,.N.,Turan E., Önerci M.,Ataman M.,Tanyeri H.,: Kolesteatoma Cerrahisinde Rekürrense Etki Eden Faktörler. XX. Türk Otorinolaringoloji Ulusal Kongresi , Kongre Kitabı Sayfa 423-425, 9-13 Ekim 1989, Kıbrıs. ( Hacettepe Tıp Dergisi Cilt 23. Sayfa 34. 1990 )

 50. Cumhur S.,Ateş Z.,Eryılmaz M., Turan E. ,Sanaç,A.Ş.: Endokrin Oftalmopati Hastalarında Klinik Bulgular ve Tedavilerinin Değerlendirilmesi., Göz Kongresi 1990.

 51. Turan E.: Temel ve Klinik Bilimler, Saraçoğlu Ferit; Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü , Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara 1990, Sayfa 325-347. ( Kitap )

 52. Önerci M.,Güngör A.,Turan E.: Orbita Tabanı Fraktürleri : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15:3, Sayfa:255-258,1990

 53. Önerci M.,Turan E., Küçükali,T.: A Case of Mixed Salivary Tumor of the Nasal Septum, The Turkish Journal of Cancer V.20,No:4 /1990

 54. Önerci M., Turan E., Sennaroğlu L.,Hoşal S.,: Çocuklarda Mandibula Osteomyeliti, Ankara Numune Hatahanesi Dergisi. Cilt 30 . Sayı 2. P:51-53 1990

 55. Turan E.,Önerci M.,Hoşal S.,Aktaş F.: Use of Liofilized Human Amniotic Membrane as Lining the Tympanic Cavities, Journal of Islamic Academy Sciences 3:66-69,1990

 56. Turan E.: Kulak Burun Boğaz Acilleri, Tıpta Acil Sorunlar II. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunları Derneği Yayınları No:3,99-103,1991

 57. Turan E.: Temel Cerrahi., Sayek,İ.; Tükrük Bezi Tümörleri, Bölüm 31, Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara Sayfa 364-370, 1991. ( Kitap )

 58. ,Tekkök.,İ.H.,Özcan O.E.,Yüksel S. Turan E.: Symtomatic Juguler Megabulb Deformity And Contra Lateral Menieres Disease; A Misleading Coexistence, A Case History: Vasculer Surg.; 25,667-671,1991

 59. Turan E., Ataman,M.,Hoşal,İ.,N.: Ani İşitme Kayıplarında Explorasyon. XXI. Türk Otorinolaringoloji Ulusal Kongresi 1042-1046,, Antalya,1991

 60. Turan E., Ataman,M.,Hoşal,İ.,N.: Baş Boyun Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi , Antalya 1991, Türk Otorinolaringoloji Ulusal Kongresi 687-690, Antalya, 1991.

 61. Turan E., Hoşal,İ.,N.: Kafa Kaidesi Tümörleri ve Uygulanan Tedavi Yöntemleri , Antalya 1991. XXI. Türk Otorinolaringoloji Ulusal Kongresi 956-958, Antalya 1991.

 62. Hoşal,İ.,N.,Turan E.: Servikal Mediastinotomi, Türk Otorinolaringoloji Ulusal Kongresi Kitabı 715-717, Antalya 1991.

 63. Sözen T.,Batman F.,Belgin E.,Turan E.: Diabetic Hastalarda Vestibuler ve Odyolojik Fonksiyonlar, Endokrin Kongresi,1991 ( Bildiri )

 64. Turan E., Önerci M.,: Anterior Fraction Through Pyriform Apertures, Hacettepe Medical Journal 24:55-57,1991

 65. Önerci M., Turan E.,Ruacan Ş.,: Submandibular Hydatid Cyst, A Case Report. Journal of Cranio-Maxillo-Fascial Surgery, 16:359-361,1991

 66. Hoşal İ.,N.,Önerci M.,Kaya S.,Turan E.: Squamous Cell Carsinoma of the Lover Lip, American Journal of Otolaryngology 13:6,363-365,1992

 67. Hoşal İ.,N.,Önerci M.,Turan E.: Peristomal Recurrence , Retrosternal, Paratracheal and Pretracheal Dissection For the Prevention of the Peristomal Recurrence of the Laryngeal Carcinoma, Third International Conferaence on Head and Neck Cancer, 26-30 July,1992. San Fransisco California, Abstract Book P:93

 68. Akyol,U., Sungur,A., Turan E.,Ruacan,Ş.: Larinks Epidermoid Kanserlerinde Human Papilloma Virüs Varlığının İmmun Histokimyasal Yöntemle Araştırılması, Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi, 32:4,17-18,1992

 69. Hoşal İ.,.N.,Önerci.M.,Turan E.: Peristomal Recurrence. Am.J. Otolaryngology 14:206,1993

 70. Ergin,H., Erdem,G.,Turan E.: Bir Konjenital Supraglottik Kist Vakası, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi,36:389-393,1993

 71. Akyol,U., Sungur,A., Turan E., Ruacan.,Ş.,Hoşal,İ.,N.: Rekürrent Respiratuar Papillomatoziste Human Papilloma Virüs Enfeksiyonu. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi,1:3,120-124,1993

 72. Akyol,U.,Sungur.A.,Turan E.,Hoşal,Y.N.,Ruacan,Ş.: HPV Infection in Laryngeal Neoplasms in Turkey. 3. International Conference on Pediatric Otorhinolaryngology, Jaruselam, November 7-12,1993, Abstract Book P:4 ( Bildiri )

 73. Önerci,M.,Hoşal,İ.,N.,Turan E., Kaya,S.: Endoscopic Endolaryngeal Surgery,XV. World Cogress of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgerı 20-25 June 1993, İstanbul,Abstract Book P.412

 74. Turan E., Hoşal, İ.,N.,Önerci,M.,Gürsel,B.,Yücel,T.: Treatment of Oral Cavity Tumors:XV.World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery,20-25 June 1993, İstanbul,Abstract Book P.96

 75. Sennaroğlu, L.,Önerci,M.,Turan E.,Sungur,A.: Infratemporal Hydatid Cyst-Unusual Location of Echinococcosis,The Journal of Laryngology and Otology 108,601-603,1994

 76. Hoşal,İ.,N.,Turan E., Aras,T.: Lymphoscintigraphy in Pectoralis Major Myocutaneus Flaps,Arc. Of Otolaryngology Head and Neck Surgery ,120:6,659-61,1994

 77. Şener E. C.,Dayanır,V.Oruç. S., Sanaç A.Ş., Akalın S.,Turan E.: Troid Oftalmopatide Tedavi Yaklaşımları:Türkiye klinikleri3:4,,260-267,1994

 78. Hoşal, İ.,.N.,Turan E., Hoşal A.Ş.,Sennaroğlu,L.,Yılmaz,D.: Kronik Otit Cerrahisinde Arka duvar Rekonstructionu ve Kavite Obliterasyonu, 23. Ulusal Otorinolaringology ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,Kongre kitabı,427-430,1995 Antalya.

 79. Yılmaz,T.,Hoşal,A.Ş.,Öğretmenoğlu,O., Akyol,U.,Akova,M.,Turan E.: Majör Baş Boyun Cerrahilerinde Hepatit B Riski , 23. Ulusal Otorinolaringology ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,Kongre kitabı,1077-1080,1995 Antalya.

 80. Turan E., Hoşal,A.Ş.,Öğretmenoğlu,O.,Kambur,B.Hoşal,İ,.N.: Peristomal Rekürrenslerin Önlenmesinde Retrostenal Diseksiyon, 23. Ulusal Otorinolaringology ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,Kongre kitabı,471-474, Antalya.

 81. Sennaroğlu,L.,Ünal,F.,Sennaroğlu,G.,Gürsel,B.,Turan E.,Belgin,E.,Hoşal,İ,N.: Stapedektomide 0.6 ve 0.8 mm Teflon Pistonların İşitmeye Etkisi. 23. Ulusal Otorinolaringology ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,Kongre kitabı,1109-1112,1995 Antalya.

 82. Turan E.,Ayas,K.,Önerci,M.,Sözeri,B.,Hoşal,A.Ş.,Sennaroğlu,L.,Rahimi, K.: Hipofarenks ve Servikal Özefagus Tümörlerinde Gastric Pull-Up. 23. Ulusal Otorinolaringology ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,Kongre kitabı,943-946,1995 Antalya.

 83. Ünal,F.,Hoşal,A.Ş.,Turan E.,Kaya,S.,Hoşal,İ.,N.: Hacettepe’de Dil Kanserlerinde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız.,23. Ulusal Otorinolaringology ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,Kongre kitabı,731-734,1995 Antalya.

 84. Öğretmenoğlu,O,Önerci,M.,Turan,E,Gürsel,B.,Hoşal,İ.,N.: Skull Base Surgery for Beningn and Malignant Tumors, First International Interdisciplinary Congress on Craniofacial and Skull Base Surgery, February 25-29,1996 Jerusalem,Israel.

 85. Öğretmenoğlu, O.,Yücel, T., Önerci,M., Turan E.: Traction Technique of Posteriorly Displaced Maxilla in Maxillofacial Fractures, First International Interdisciplinary Congress on Craniofacial and Skull Base Surgery, February 25-29,1996 Jerusalem,Israel.

 86. Hoşal,Ş.,Ünal,Ö.F.Önerci,M.,Ayhan,A.,Turan E.: Prognostic Value of Histopathological Parameters in Squamous Cell Carcinoma of Oral Tongue. 4th. International Conference on Head and Neck Cancer, abstract book P.85, July 28 August 1,1996,Toronto.

 87. Hoşal,A.Ş.,Akyol,U.,Sözeri,B.,Turan E., Hoşal,İ.,N.: Orbital Floor Fractures, First International interdisciplinary Congress on Maxilla Facial and Skull Base Surger, February 25-29,1996, Jerusalem,Israel.

 88. Turan E., Önerci,M.: Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ed. Saraçoğlu Ö.F. Temel ve Klinik Bilimler. 3.Baskı, Güneş Kitabevi, Ankara SS:325-347

 89. Turan E.: Temel İç Hastalıkları: Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü,Bölüm 25 ed. İliçin G.,Ünal,Biberoğlu K., Akalın S., Süleymanlar G., İç Hastalıkları, 1. Baskı, Güneş Kitabevi, Ankara SS.2931-2937,1996.

 90. Özdek,A.,Saraç,S.,Yılmaz,T.,Sözeri,B.,Ayas,K.,Turan E.,Hoşal,İ.,N.: Larinks Kanserlerinde Tümör Lokalizasyonuna Göre Boyun Metastazlarının Dağılımı. 24. Ulusal Otorinolaringoloji Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Bildiri,1997,Antalya.

 91. Ünal,Ö.F.,Akyol,U.,Yücel,Ö.T.,Önerci,M.,Turan E.: Bilateral Vokal Kord Paralizinde Cerrahi Tedavi. 24. Ulusal Otorinolaringoloji Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı, 997-1000,1997,Antalya

 92. Önerci,M.,Saraç,S.,Ünal,F.Ö.,Yılmaz,T.,Aydın,E.,Turan E.: Larinks Karsinomlarında Multipl Primerler. 24. Ulusal Otorinolaringoloji Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı, 709-712,1997,Antalya,1997,Antalya

 93. Ayas,K.,Yılmaz,T.,Öğretmenoğlu,O.,Saraç,S.,Gürsel,B.,Turan E.: Larinks Kanserine Palyatif Yaklaşım. 24. Ulusal Otorinolaringoloji Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı, 107-110,1997,Antalya,1997,Antalya

 94. Aydın,E.Yücel,Ö.T.,Saraç,S.Yılmaz,T.,Önerci,M.,Turan E.: Larinks Kanserlerinde Uzak Metastazlar. 24. Ulusal Otorinolaringoloji Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı,131-134, 1997,Antalya

 95. Köybaşı,S.,Saraç,S.,Yılmaz,T.,Alataş,N.,Turan E.,Hoşal,İ.,N.: Larinks Kanserlerinde Ameliyatların Yıllara Göre Dağılımı. 24. Ulusal Otorinolaringoloji Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı, 619-620,1997,Antalya

 96. Yılmaz,T.,Alataş,N.,Akyol,U.,Ayas,K.,Turan E.: Larinks Kanserlerinde Ölüm Nedenleri. 24. Ulusal Otorinolaringoloji Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı, 1059-1092,1997,Antalya

 97. Yılmaz,T.,Hoşal,A.Ş.,Gedikoğlu,G.,Turan E.,Ayas,K.: Larinks Kanserinde Invazyon Derinliğinin Prognostik Önemi. 24. Ulusal Otorinolaringoloji Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı,1093-1096,1997,Antalya

 98. Saraç,S.,Öğretmenoğlu,O.,Yılmaz,T.,Aydın,E.,Önerci,M.,Turan E.: Larinks Kanserlerinde Lokorejyonel Rekürrensler: 24. Ulusal Otorinolaringoloji Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı, 833-835,1997,Antalya

 99. Gürsel,B.,Yılmaz,T.,Yücel,A.,Ünal,Ö.F.,Köybaşı,S.,Sözeri,B.Turan E.: Larinks Kanserinde Postoperatif Radyoterapi: 24. Ulusal Otorinolaringoloji Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı, 435-437,1997Antalya

 100. Ayas,K.,Ünal,Ö.F.,Yılmaz,T.,Aydın,E.,Önerci,M.,Turan E.: Larinks Kanserlerinde Preoperatif Radyoterapinin Prognoza Etkisi. 24. Ulusal Otorinolaringoloji Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,Kongre Kitabı,103-106,1997,Antalya

 101. Çelik,A.,Yılmaz,T.,Hoşal,A.Ş.,Yücel,Ö.T.,Gürsel,B,Turan E.: Larinks Kanserinde Cerrahi Sınır Pozitifliği: 24. Ulusal Otorinolaringoloji Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı,215-218,1997,Antalya

 102. Ünal,Ö.F.,Akyol,M.U.,Yılmaz,T.,Sözeri,B.,Turan E.,Hoşal,İ.,N.: Larinks Epidermoid Kanserlerinde Orta Hattan Karşıya Geçişin Boyun Metastazına Etkisi. 24. Ulusal Otorinolaringoloji Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı, 993-996, 1997, Antalya

 103. Yücel,Ö.T.,Akyol,M.U.,Yılmaz,T.,Köybaşı,S.,Sözeri,B.,Turan E.: Larinks Kanserinde Pre-operatif Trakeotominin Yaşam Süresine Etkisi. 24. Ulusal Otorinolaringoloji Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı,1117-1118,1997,Antalya

 104. Taşkın,Ö.Y.,Ünal,Ö.F.,Hoşal,A.Ş.,Özdek,A.,Turan E.,Hoşal,İ.,N.: Baş Boyun Kanserlerinde Pektoralis Majör Myokütan Flebi ile Rekonstrüksiyon: 24. Ulusal Otorinolaringoloji Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı, 1113-1115, 1997,Antalya

 105. Aydın,E.,Yılmaz,T.,Yücel,T.,Önerci,M.,Turan E.,Hoşal,İ.,N.: Larinks Kanserinde Radikal ve Modifiye Radikal Boyun Diseksiyonunun Karşılaştırılması. 24. Ulusal Otorinolaringoloji Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı, 119-122, 1997,Antalya

 106. Köybaşı,S.,Taşkın,Ö.Y.,Yılmaz,T.,Çelik,A.,Hoşal,A.Ş.,Turan E.,Hoşal,İ.,N.: Parsiyel Larinjektomi: 24. Ulusal Otorinolaringoloji Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı, 621-624, 1997,Antalya

 107. Turan E., Saraç,S.,Yılmaz,T.,Çelik,A.Gürsel,B.,Kaya,S.,Hoşal,İ.,N.: Total Larinjektomi: 24. Ulusal Otorinolaringoloji Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı, 921-924, 1997, Antalya

 108. Gürsel,B.,Ünal,Ö.F.,Köybaşı,S.,Turan E.,Kaya,S.: Glomus Tümörleri Tedavi Sonuçları: 24. Ulusal Otorinolaringoloji Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı, 435-437,1997,Antalya

 109. Turan E., Haberal,İ.,Ünal,Ö.F.,Sennaroğlu,L.,Akyol,U.: Stapedektomi Sonrası Oval Pencereyi Kapatmada Kullanılan Çeşitli Materyallerin Karşılaştırılması: 24. Ulusal Otorinolaringoloji Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı, 925-928, 1997,Antalya

 110. Tekkök IH.,Ozcan OE.,­­Turan E.,Onol B.: Jugular foramen meningioma.Report of a case and review of the literature.J.Neurosurg Sci.1997 sep;41(3):283-92.

 111. Akyol ,U.,Saraç,S.,Ataş,A.,Poyraz,A.,Akyol,G.Turan E.,Belgin,E.,Hoşal,İ.,N.: Farelerde İnterferon Ototoksik Etkisinin Araştırılması, Kulak – Burun – Boğaz Bülteni,5:1,3-7,1998

 112. Cumhur,E.Ş.,Öndeş,S.,Önerci,M.,Turan E.;Sanaç A.Ş.: Troit Oftalmopati ve Endoskopik Dekompresyon,MN oftalmoloji,5:1,65-68,1998

 113. Sennaroğlu,L.,Özkul,A.,Gedikoğlu,G.,Turan E.: Effect of Intratympanic Steroid Application on the Developement of Experimantal Cholesteatoma, The Laryngoscope,108;543-547,1998

 114. Yılmaz,T.,Hoşal,A.Ş.,Gedikoğlu,G.,Turan E.,Ayas,K.: Prosnostic Significance of Depth of Invasion in Cancer of the Larynx. Laryngoscope 108:764-768,1998

 115. Önerci,M.,Turan E., Yılmaz,T.,Sözeri,B.,Güllü,İ.,Kaya,S.: Induction Chemotherapy in Laryngeal Cancer. The 2nd International Symposium in Israel, Abstract book P:58, November 1-5,1998,Jerusalem

 116. Yılmaz,T.,Turan E., Önerci,M.,Gürsel,B.,Kaya,S.: Cancer of Tongue: Experience with 88 cases, The 2nd International Symposium in Israel. Abstract Book P:15, November 1-5,1998,Jerusalem

 117. Turan E., Önerci,M.,Yılmaz,T.Köybaşı,S.Ayas,K.: Parotid Gland Tumors; Experience with 593 cases, The 2nd international Symposium in Israel, Abstract book P:130, November 1-5,1998,Jerusalem

 118. Yücel, Ö.T.,Yılmaz,T., Ünal Ö.F., Turan E.: Distant Metastases in Laringeal Squamous Cell Carcinoma. J. Exp.Clin. Cancer Res., 18.3.1999

 119. Alataş,N., Sungur,A., Akyol U., Hoşal Ş., Turan E.: Dil Kanserlerinde Cyclin D1 ve CD 44 Expresyonunun Prognoza Etkisi. 25. Ulusal Türk Oto-Rino Laringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 18-22 Eylül 1999, İzmir ( Tebliğ )

 120. Böke, B., Belgin, E., Turan E., Sennaroğlu, L.: Koklear İmplantasyon Sonrası İşitmenin Değerlendirilmesi., 25. Ulusal Türk Oto-Rino Laringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 18-22 Eylül 1999, İzmir ( Tebliğ )

 121. Başar, F. Böke, B., Belgin, E., Turan, E. : Sekretuar Otitis Mediada Yüksek Frekans Odyometrisi Bulguları., 25. Ulusal Türk Oto-Rino Laringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 18-22 Eylül 1999, İzmir ( Tebliğ )

 122. Sennaroğlu, L., Turan, E. Saraç, S., Çekirge, I., Aralaşmak, A. : Koklear İmplantasyonda Radyolojinin Önemi., 25. Ulusal Türk Oto-Rino Laringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 18-22 Eylül 1999, İzmir ( Tebliğ )

 123. Turan. E., Sennaroğlu, L., Gürsel, B., Yücel, Ö.T.: Hacettepe Koklear İmplant Cerrahisi., 25. Ulusal Türk Oto-Rino Laringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 18-22 Eylül 1999, İzmir ( Tebliğ )

 124. Turan E., Atacan E., Sennaroğlu, L. Gürsel B. : Temporal Kemik Facial Sinir Tümörleri., 25. Ulusal Türk Oto-Rino Laringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 18-22 Eylül 1999, İzmir ( Poster)

 125. Sennaroğlu , L., Saatçi, I., Aralaşmak, A., Gürsel, B., Turan, E. : MRI vs in Preoperative Evaluation of Cochlear İmplant Patients with Congenital Hearing Loss, 5 TH European Symposium on Paediatric Cochlear İmplantation, June 4-7 2000 Antwerp, Belgium

 126. Yılmaz T., Turan E., Hoşal A. Ş., Kaya, S. : Comparison of Regional Recurrence Rates of Radical and Comprehensive Neck Dissection Type III in Patients with No Laryngeal Cancer. Otolaryngology Head and Neck Surgery 122 : 736-8, 2000

 127. Akyol MU.,Sarac S.,Akyol G.,Atac A.,Poyraz A.,Belgin E.,Turan E.: Investigation of the ototxic effects of interferon alpha 2A on the Mouse cochlea.Otolaryngol head and Neck Surg.2001 Jan;124(1):107-10

 128. Yılmaz T.i Turan E.,Gürsel,B., Önerci M., Kaya S.: Positive margins in cancer of the larynx. Eur. arc. Otorhinoloryngol 258:188-191,2001

 129. Bayar N. Böke B., Turan E., Belgin E.: Eficacy of Amitriptyline in the Treatment of Subjective Tiunitus. The journal of Otolaryngology, volume 30, Number 5 P.300-303, 2001

 130. Gürsel . B., Sennaroğlu L., Saatci I., Aralaşma A., Turan E.: Konjenital Sensörinöral İşitme Kayıplı Koklear İmplantasyon hastalarının Preoperatif Radyolojik Değerlendirilmesinde Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlı Tomografinin Krşılaştırılması. 26. Türk otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Tebliğ, 22-26 Eylül 2001, Antalya.

 131. Sennaroğlu L., Sennaroğlu G., Başar F., Ersoy E., Gürsel B. Turan E: Malformasyonlu Kokleada Implantasyon Sonuçları. 26. Türk otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Tebliğ, 22-26 Eylül 2001, Antalya.

 132. Turan E., Gürsel B., Belgin E., Özkan S., Sennaroğlu L., Böke B., Sennaroğlu G., Ataş A., Başar F., Ersoy E., Sevinç S.: Hacettepe Koklear İmplant Sonuçları. 26. Türk otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Tebliğ, 22-26 Eylül 2001, Antalya.

 133. Hoşal A. Ş. Yücel T.Ö., Özyar E., Altundağ Ö., Altundağ K., Yalçın Ş., Akyol F., Güllü İ., Turan E., Sözeri B.,: İleri Evre Larinks Karsinomlarında İndüksiyon Kemoterapisi Preliminer Sonuçlar. 6. Türk otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Tebliğ, 22-26 Eylül 2001, Antalya.

 134. Böke B., Başar F., Sennaroğlu G., Turan E., Sennaroğlu L., Gürsel B.: Koklear İmplant Uygulamalarında İntraoperatif Elektrod Yerleşiminin Sonuçlar Üzerine Etkisi. 6. Türk otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Tebliğ, 22-26 Eylül 2001, Antalya.

 135. Çengel S. Yılmaz T., Ünal F., Sennaroğlu L., Ayas K., Turan E., Gürsel B.: Stapedoktomi Sonuçlarımız. 6. Türk otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Tebliğ, 22-26 Eylül 2001, Antalya.

 136. Saraç S., Yılmaz T., Sennaroğlu L., Turan E., Gürsel B., Kaya S.: Çocuklarda Stapedektomi. 6. Türk otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Poster, 22-26 Eylül 2001, Antalya.

 137. Ünal Ü.F., Yılmaz T., Turan E., Kaya S.: Konjenital Subglottik Stenozlarda Anterior Krikoid Split ve Kostal Kartilaj ile Rekonstrüksiyon. 6. Türk otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Poster, 22-26 Eylül 2001, Antalya.

 138. Yılmaz T., Saraç S., Ayas K., Turan E., Gürsel B.: Stapedektomi Sırasında Karşılaşılan Güçlükler ve Komplikasyonlar. 6. Türk otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Poster, 22-26 Eylül 2001, Antalya.

 139. Kamani T., Saraç S., Yılmaz T., Ünal Ö. F. , Akyol U., Turan E., Kaya S. : Ani İşitme Kayıplı Hastalarda Yaklaşım ve Sonuçlarımız. 6. Türk otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Poster, 22-26 Eylül 2001, Antalya.

 140. Yılmaz T., Saraç S., Ayas K., Turan E., Gürsel B.: Stapedektomi Sırasında Karşılaşılan Güçlükler ve Komplikasyonlar. 6. Türk otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Poster, 22-26 Eylül 2001, Antalya.

 141. Kamani T., Saraç S., Yılmaz T., Ünal Ö. F. , Akyol U., Turan E., Kaya S.: Ani İşitme Kayıplı Hastalarda Yaklaşım ve Sonuçlarımız. 6. Türk otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Poster, 22-26 Eylül 2001, Antalya

 142. Sennaroğlu L.,Saatcı I.,Arabasmak A.,Gursel B.,Turan E.: Magnetic Resonance Imaging Versus Computed Tomography in Preoperative evaluation of Coclear İmplant Candidates with Congenital Hearing Loss.The Journal of Laryngology& Otology .Vol 116,804-816 0ct.2002.

 143. Ozmen ÖA.,Süslü AE.,Tawakir K.,Yılmaz T.,Sürücü S.,Turan E,: Septum Deviasyonlarında Burun Mukzasının Scanning Elektron Mikroskopik Olarak İncelenmesi.(Bildiri S.107) 4-9 Ekim 2003 Antalya.

 144. Ayhan K.,Ayhan A.,Yılmaz T.,Turan E.,Gürsel B.: Larinks Kanserinde Fragile Histidine Trial Protein(FHİT) Ekspresyonunun Prognostik Önemi.27.Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 4-9 Ekim 2003 Antalya.

 145. Ayhan K.,A yhan A.,ılmaz T.,Turan E.,Gürsel B.: Larinks Kanserinde Anjiogenezin(CD 34) Prognostik Önemi. 27.Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi(Poster,P35) 4-9 Ekim 2003 Antalya.

 146. Öztürk S.,Tawakir K.,Yılmaz T.,Sürücü S.,Turan E.,Gürsel B.: Septum Deviasyonlarında Burun Mukozasının Işık Mikrosopisi ile Histopatolojik Olarak İncelenmesi.27.Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi( Poster,P 141),4-9 Ekim 2003 Antalya

 147. Özmen ÖA,Tawakir K., Yılmaz T.,Sürücü S.,Turan E.,Gürsel B.: Septum Deviasyonlarında Akustik Rinometri Ve Sakkarin Testi.’27.Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Kongresi (Poster P190) 4-9 Ekim 2003 Antalya

 148. Sennaroğlu L.,Sarac S.,Gürsel B.,Turan E.: Surgical Results of Cochlear İmplantation in Malformed Cochlea./Pediatric Cochlear İmplantation,7.European .Symposium,2-5 May 2004 Geneva,Switzerland .

 149. Yılmaz T.,Gedikoğlu G.,Çelik A.,Önerci M,Turan E.: Prognostic Significance of Langerhans Cell İnfiltration in Cancer of the Larynx.Otolaryngology Head and Neck Surgery,Feb.2005.

 150. Sennaroğlu L.,Sarac S.Turan E.: Modified Minimal Access Surgery For MedEl and Clarion Cochlear İmplants.Laryngoscope, Vol115,921-924 may.2005

 151. Turan E.: Kavite Obliterasyonu.Kulak-aburun_boğaz Baş Boyun Cerrahisinde Güncel YaklaşımTimpanoplasti,cilt 1,sayı 4,Aralık 2005

 152. Sennaroğlu L,,Sarac S.,Turan E.: Surgical Results of Cochlear İmplantation in Malformed Cochlea.Pediatric Cochlear İmplantation FP 67 p40 8.Eurepean Symposium,25-28 March 2006 Venesia İtaly

 153. Sennaroğlu L.,Sarac S.,Turan E.: Modified Minimal İncision For Med El.Pediatric Cochlear İmplantation FP 86,p48,8.Eurepean Symposium. 25-28 March 2006Venesia İtaly

 154. Kamani T.,Yılmaz T.,Sürücü S.,Turan E.,Brent K.A.: Scanning Electron Microscopy of Ciliae and Saccharine Test for Ciliary Function in Septal Deviations.Laryngoscope 116,586-590,April 2006

 155. Haberal A.N.,Aydın H.,Turan E.,Celasun B.: Troidin Timus Benzeri Farklılaşma Gösteren İğsi epitelyal Tümörü(SETTLE):Olgu sunumu,18.Ulusal Patoloji Sempozyumu .Kongre Bildiri kitabı,Sayfa 236(B.No :096) 7-11 Mayıs 2006,Çeşme-İzmir

 156. Sennaroğlu L.,Sarac S.,Turan E.: Surgical Results of Cochlear İmplantation in Malformed Cochlea.Otol Norotol.2006 Aug;27(5):615-23

 157. Ataş A.,Aksoy S.,Turan E.: Veng Abnormalities in BPPV. 8 th EFAS Congress 6-9 June.2007,Heidelberg/Germany,Abst.Book 0110

 158. Ozmen OA.,Sarac S.,Sennaroğlu L.,Turan E.: Bony Sheathed Chorda Tympani;a unique case of incudomalleolar fixation.Otol.Neurotol.2007.Apr:28(3):345-7

 159. Haberal AN.,Aydın H.,Turan E.,Demirhan B.: Unusual Spindle Cell Tumor of Thyroid(SETTLE):Case report.Thyroid.2008.Jan:18(1):85-7

 160. Şenkal A.H.,Özkan S.,Oğuz K.K.,Turan E.: Dolichoectatic and Tortuous Vertebrobasillary Arterial System Causing Progressive Left-_sided Hearing loss in aPatient withprevious Riht-Sided Deafness.Case Report.Mediterr.J.Otol .4 :143-147.2008

 161. Sennaroğlu L.,Ziyal İ.,Ataş A.,Sennaroğlu G.,Yücel E.,Sevinç S.,Ekin M.C.,Sarac S.,Atay G.,Ozgen B.,Ozcan OE.,Belgin E.,ColettiV.,Turan E.: Preliminary resultsof auditory brainstem şmplantation in prelingually deaf children with iner ear malformations including severe stenosis of the cochlear aperture and aplasia of the cochlear nevre.Otol neurotol.2009 sep;30(6):708-15

 162. Turan E.(editör): Kulak-Burun-Boğaz Tedavi Uygulamaları,Hacettepe Üniversitesi Yayınları ,Hacettepe Üniversiteasi Basımevi,2010

 163. Cabbarzade C.,Kayahan B.,Atay G.,Özgen B.,Turan E.(Sözlü Bildiri),:Parotis Kitlelerine Yaklaşımda İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi ve Magnetik Rezonans Görüntüleme nin Katkısı.33.Türk Ulusal Kulak-Burun-Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi.26-30 Ekim.2011.Antalya

 164. Cabbarzade C.,Kayahan B.,Atay G.,Özgen B.,Turan E.(Sözlü Bildiri),:Parotis Kitlelerine Yaklaşımda İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi ve Magnetik Rezonans Görüntüleme nin Katkısı.33.Türk Ulusal Kulak-Burun-Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi.26-30 Ekim.2011.Antalya

 165. Çağlar Öç.,Asi A.,Turan E.,:Proloifere Trikolemmal Tümör.Genel Tıp Dergisi.2012;22(1):25-27

 166. Turan E.,Atay G.,:parafarengeal Bölge Tümörleri ve Cerrahisi(Bölüm,Kitap);Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi,ed.Gerçeker M.,MN Medikal&Nobel Tıp kitabevi.2014 s,677-693

 167. Turan E. Neyi Nasıl Yapıyorum (Kitap) Güneş Tıp Kitabevleri 2021 

 168. Turan E. Anılar Yaşasın (Kitap) Merkez Repro Yayınları Ankara 2021

bottom of page