top of page

ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN İHLALİN ÖĞRENİLMESİ HALİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DOLDURACAĞI FORM)
 

PROF. DR. ERGİN TURAN’A

KONU: …/…/… tarihinde gerçekleşen kişisel veri ihlaliyle alakalı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusunun bilgilendirilmesi hakkında,

 

OLAYIN ÖZETİ: …………tarihinde ……kişisi/kişiler tarafından ………………yerinde ……………………….şeklinde …………… ilgili kişisinin kişisel verilerinin yasalara aykırı şekilde kullanıldığını görmüş/öğrenmiş bulunmaktayım. İş bu olaya ……………. kişileri de tanıktır. Söz konusu olayla alakalı bilgim ve görgüm bundan ibaret olup KVKK kapsamında yasal hak ve yükümlülüklerimin bilincinde olarak söz konusu durumun ve mahremiyetinin gereğini ifa edeceğim.

                                               

                                                                        Ad Soyad- TC: ………………

                                                                                    İmza

İrtibat Tel:

bottom of page