top of page

Üye olduğu vakıflar

  1. Türk Otorinolaringoloji Derneği

  2. Türk Rinoloji Derneği

  3. Türk Laringoloji Derneği

  4. Europian Laryngological Sociaty ( ELS)

  5. Türk Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Derneği Vakfı

  6. Prof. Dr. İ. Nazmi Hoşal Vakfı

  7. Ankara Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

  8. Pediatrik Kulak Burun Boğaz Derneği

  9. Otoloji ve Nörootoloji Derneği

bottom of page